SeaYa logo2022

Demo days

Data

08 – 10.06.2023

Godzina

10-18

Adres

Kosie’s D.I.V.E. Center
Forststrasse 19
19065 Raben Steinfeld
Niemcy

Data

10-11.09.2022

Godzina

10-18

Adres

Tauchbasis Kreidesee Hemmoor, Cuxhavener Str. 1, 21745 Hemmoor

Data

09-10.07.2022

Godzina

10-17

Adres

Kamieniołom – Sparmann, Niemcy

Data

04-06.06.2022

Godzina

10-17

Adres

Kamieniołom – Hunsfels Stromberg, Niemcy